Uzaktan eğitim zaman ve mekandan bağımsız olarak öğrenme-öğretme faaliyetlerinin yürütüldüğü bir eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim bireye kendi istediği zamanda, kendi hızında öğrenme olanağı sağlarken, geniş kitlelere de eğitim hizmetleri sunar.

Uzaktan eğitim, fiziksel koşulların olumsuzluklarını ortadan kaldıran bir eğitim sistemidir.

Temel teknolojik araç-gereçlerin gelişimi ile birlikte uzaktan eğitim teknolojileri de büyük bir hızla gelişmektedir. Bu gelişim uzaktan eğitimi geleneksel eğitime güçlü bir alternatif haline getirmiştir.

Uzaktan Eğitimin Temel Özellikleri

Uzaktan Eğitim Öğrenci Merkezlidir;
Uzaktan eğitim ile öğrenen kendi hızında ve istediği zamanda eğitim alma şansına sahiptir. Bu sebeple uzaktan eğitim öğrenci merkezlidir.

Uzaktan Eğitim Ekonomiktir;
Ulaşım, yiyecek, fiziksel imkan ve barınma gibi birçok ekonomik boyuttan arındırılmış olması sebebi ile uzaktan eğitim ekonomiktir.

Uzaktan Eğitim Zaman ve Mekandan Bağımsızdır;
Öğrenenler kendi programlarını hazırlayarak 7/24 eğitimlerine katılabilir.

Uzaktan Eğitim Yaşam Boyu Öğrenmeyi Destekler;
Uzaktan eğitimde öğrenenin ve öğrenmenin yaşı yoktur.

Uzaktan Eğitim Geniş Öğrenen Kitlesine Hitap Eder;
Eğitim almak için çeşitli sınırlılıklara takılan bireyler uzaktan eğitim sayesinde eğitimlerine devam etmektedir.

Kategori:

Etiketler: